fbpx

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för urinvägsinfektioner

Ladda ner pdf:en genom att klicka på länken nedan

Utdrag från introduktionen

 

Denna behandlingsrekommendation omfattar initial handläggning och antibakteriell behandling av urinvägsinfektioner (UVI)
i öppenvård. Sedan Läkemedelsverkets föregående behandlingsrekommendation om UVI hos kvinnor publicerades år 2007
har resistensläget förändrats.

Behandlingsrekommendationen baseras på ett expertmöte som arrangerades av Läkemedelsverket den 26–27 april 2017. Vid
mötet deltog representanter för berörda medicinska specialiteter samt experter från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.
Till grund för behandlingsrekommendationen finns bakgrundsdokument, som innehåller referenser och baseras på vetenskaplig
evidens avseende diagnostik, handläggning och antibiotikabehandling av UVI, samt produktresuméerna för respektive
läkemedel. Rekommendationer för situationer där evidens saknas eller är otillräcklig baseras på konsensus i expertgruppen.
Hälsoekonomisk värdering ingår inte i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.